Çankaya Belde A.Ş.

ÇANKAYA BELDE A.Ş.

ÇANKAYA BELDE SOSYAL ETKİNLİKLER GIDA TEMİZLİK EĞİTİM BİLİŞİM

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Amaç ve Konu:

a- Tarım, gıda ve zorunlu tüketim malları, üretim, iç ve dış ticaret taahhüt işleri, ulusal ve uluslararası mümessillik, komisyonculuk, toptancılık pazarlama ve perakendecilik yapabilir. Acente, alıp verebilir, ithalat ve ihracat yapabilir.

b- Faaliyet konusuyla ilgili olarak her türlü ham yarı mamul ve mamul madde üretiminde bulunabilir. Bu konularla ilgili imalat sanayi kurabilir. Mobilya, makine, teçhizat ve tesisatsın imali ithalat ihracat ve dâhili ticaretini yapabilir. Pazarlama için gerekli paketleme ambalaj ve dağıtım işlerini yapabilir. Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, elektronik eşya ve eski eşyalar ile geri dönüşüm tamir imalat bakım ve satışı için gerekli tesisler, atölyeler kurar, mağazalar açar.

c- Şirket konusu ile ilgili ürettiği malları ve bunun dışında faaliyet alanlarına giren diğer malların üreticiden alınıp tüketiciye satılmasında üreticisi tekel niteliğinde olan malları sağlayarak piyasadan daha ucuz bir biçimde özellikle dar gelirli ailelere ulaşmasında görev yapacak tanzim satış mağazaları kurabilir ve işletebilir.

d- Amacına uygun olarak fidanlıklar fideler çiçek ve meyve bahçeleri kurabilir, işletebilir. Elde ettiği ürünleri belediye gereksinimlerini karşılamakta kullanır, fazlasını satabilir.

e- Şirket amacına ulaşmak için gerekli her türlü taşınır ve taşınmaz malı kazanabilir kiralayabilir devredebilir satabilir, yurt içi ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere yasaların izin vermesi ve önerdiği yöntemler çerçevesinde ortak olabilir.

f- Şirket amacı ile ilgili işler için yararlı, ihtira beratları hakları, marka, model, resim, bröve, amblem ve ticari unvanlarını, ustalık ( know-how) özel üretim yöntemlerini ve sayılanların dışında diğer benzeri sanayi ve teknolojik hakları yaratabilir, kazanabilir, devredebilir, kaybedebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir ve konusu ile ilgili ticari sözleşme yapabilir.

g- Şirket konusu ile ilgili ekonomik her çeşit organizasyon pazarlama ve düzenleme satışları ve danışmanlık yapabilir, temsilcilikler, dağıtıcılıklar, bayilikler alabilir ve verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır gıda tarım ve zorunlu tüketim malları ile ilgili seminer ve haftalar düzenleyebilir, bu konudaki düzenlemelere katılabilir.

h- Şirket kültür- sanat konularındaki amacını gerçekleştirmek üzere, sinema ve yerleşik bir kurum niteliği olan tiyatro kurabilir. Ulusal ya da uluslar arası festivaller düzenleyebilir, sergiler açabilir. Halk oyunları ve halk ozanları şenlikleri düzenleyebilir. Bunun için sanatçılar ve idari ve teknik personel istihdam edebilir. Bu faaliyetlerde belediyelerle ya da başka özel, tüzel kişi ve kurumlardan salon, kongre ve sanat merkezleri ile eklentileri kiralayabilir, satın alabilir, şirket bu yerleri doğrudan kendisi inşa ve tefriş edebilir. Eklentileri ile birlikte bu yerleri işletir veya kiraya verebilir.

i- Belediyecilik ve Şehircilik anlarına ilişkin; Sosyal ekonomik , mekansal ve çevresel araştırmalar yapmak bu konularda politika ve strateji raporları hazırlamak, kent ve/veya kent bölgelerine ilişkin,kentsel tasarım,çevre düzenleme, altyapı projeleri yapmak ve inşaat uygulamalarını yapmak, fizibilite, yer seçimi, ÇED vb. raporlar hazırlamak, sosyal amaçlı projeler hazırlamak bu amaçla, anket, araştırma, örgütlenme, finans modelleri geliştirmek ve uygulamak, kent coğrafi bilgi sistemleri oluşturmak, belediyecilik ve şehircilik Konularında meslek içi eğitim , seminer, konferans vb. toplantılar yapmak, belediyecilik ve şehircilik alanlarına ilişkin her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, belediye hizmetleri ile ilgili her türlü bina, tesis ve alt yapı yapımı, işletilmesi hizmetlerini yerine getirmek.

j- Her türlü katı atığın ayrıştırılması, toplanması ve geri dönüşümüyle ile ilgili tesis kurmak, kiralamak ve bu tesisler üzerinden katı atık ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunup alım satım faaliyetlerini yürütmek, yürüttürmek, devretmek, kiraya vermek ve katı atık faaliyeti ile ilgili her türlü başkaca faaliyeti, sürdürmek.

k- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı yıkama, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak ilaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalatı, alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatı yapmak, bunlarla ilgili her türlü temizlik madde malzemeleri ile personel temizlik makineleri almak, satmak ve kiralayıp kiraya vermek, taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.

l- Şirket sağlıkla ilgili konularda hastane, poliklinik, laboratuar, araştırma merkezi, röntgen tetkik ve teşhis laboratuarı ile her türlü sağlık taramalarını gerçekleştirecek seyyar veya sabit üniteler oluşturur. Bunlara ilişkin donanımları sağlar, ayrıca tıbbi araç- gereç konusunda mümessillik ve bayilikler alır. Tıpta yeni buluş ve gelişmelere dayalı her türlü araç ve gereç ithali ile bunları çalıştırılması, dağıtımı ile ilgili şubeler açar veya doğrudan yürütümünü sağlar. Şirket, halk sağlığını ilgilendiren her konuda yatırım yapar ve girişimlerde bulunur.

m- Yetkili mercilerden izin almak şartı ile anaokulu, kreş, çocuk yuvası özel ilköğretim, lise, her türlü dershane ve öğretimle ilgili eğitim ve öğretim tesisleri açmak, işletmek, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, okul öncesi her türlü araştırmaları yapmak, faaliyet alanıyla ilgili personel hizmeti sunmak, bu konuda ailelere danışmanlık hizmetleri vermek, her türlü psikolojik danışma merkezleri sosyal hizmet ve alanları ile her türlü işletmeler açmak ve işletmek, çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar hazırlamak, hazırlanmış kitapları satın almak, satmak, pazarlamak, yine çocuk eğitimi ile ilgili oyuncak hazırlamak, hazırlanmış oyuncakları satın almak, satmak, pazarlamak, konusu ile ilgili dil ve bilgisayar, okul ve laboratuarları açmak işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, spor tesisleri açmak, işletmek kiralamak kiraya vermek, öğrenci etüt, özel eğitim merkezleri, öğrenci pansiyon ve yurtları açmak ve işletmek, maksat ve gayeye uygun lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yiyecek ve içecek işyerleri açmak, işletmek, kiraya vermek,

n- Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, web sayfası, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık, müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak: her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de yapmak, internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmak ve sürdürmek.

o- Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunlarının Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin her türlü endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz paletleri ile laboratuar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin endüstriyel ve tıbbi laboratuarlarda kullanılan her türlü bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün, sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak.

p- Yurt içi ve yurt dışı tarihi, coğrafi turistik özellikleri olan bölgelerin tanınması amacı ile tur organizasyonları düzenlemek. Kültür ve sanat hizmetlerinin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde fuar, sergi teşhir merkezi açmak ve bunlarla ilgili her türlü ekonomik ve sosyal etkinlikleri yapmak, organize etmek ve işletmek. Şirket amaçlarına yönelik yayınlar çıkarmak. Kısa dönemde her türlü mesleki konularda kurslar düzenlemek. Ulusal ve Uluslar arası düzeyde her türlü kültür ve sanat festivalleri, bilimsel seminer ve konferans düzenlemek, bu konuda kamu ve özel kuruluşlarla da işbirliği ve çalışmalar yapmak. Yurdun herhangi bir yerinde ve özellikle turizme elverişli bölgelerde araziler satmak, iktisap edilmiş araziler üzerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel, motel, pansiyon, lokanta, kamping, plaj, eğlence yerleri mümessil yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya bu şekilde tesis olmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye yeniden açmak ve yeniden satmak veya başkalarına kiraya vermek veya mevcut tesisleri devralmak temlik, telkin etmek, kiralayıp işletmek. Yurt içinde veya yurt dışında turizm acentelikleri kurmak veya kurulmuş turizm acentelikleri ile devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, bu kabil acentelikleri işletmek, devralmak veya başkasına devretmek.

r- Her türlü otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayi mamulleri, iş ve inşaat makineleri tarım araç, gereç ve makineleri, motosikletler ve bisikletler, her türlü motorlu jeneratör, ambalaj ve baskı makineleri bunların yedek malzemeleri her türlü araç lastikleri; alım satım ve ithalatını ve ihracatını yapabilir.

s- Haberleşme kanalları açmak, kiralamak, yayın organları oluşturmak, radyo ve televizyon yayınları için gerekli makine teçhizat ve donanımları kiralamak, satın almak, bununla ilgili her türlü ticari faaliyeti sürdürmek.

ş- Her türlü organizatörlük, menajerlik ve sportif faaliyetlerin organizasyonunu gerçekleştirmek ve tanıtımını yapmak. Matbaacılık ve basım yayın, süreli, süresiz yayın, basılı görsel ve yayın işleriyle uğraşmak, dergi gazete, kitap, broşür ve buna benzer konularda her türlü basımevi yayın satış ve dağıtım organizasyonlarının hepsini ticari faaliyeti olarak almak, satmak, işletmek, kiraya vermek ve matbaacılık faaliyeti ile ilgili başkaca her türlü faaliyeti sürdürmek.

t- Her türlü faaliyet alanında personel istihdam etmek, bu personelin mesleki eğitim ve gelişim programlarını düzenlemek, personel hizmeti sunmak, gerekli örgütlenmeler ve organizasyonları yapmak.

u- Araştırma Geliştirme ( ArGe) niteliği olan bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli çalışmalar yapmak.

u- Evcil hayvan barınakları açmak, işletmek ve bu konu ile ilgili her türlü girişimde bulunmak.

v- Şirket vakıf ve dernekler kurabilir , kurulmuş veya kurulabilecek vakıf ve derneklere üye olabilir.

Bu faaliyetlerde Belediyelerle ya da başka özel, tüzel kişi ve kurumlardan, salon, kongre ve sanat merkezleri ile eklentileri kiralayabilir, satın alabilir, şirket bu yerleri doğrudan kendisi inşa ve tefriş edebilir. Eklentileri ile birlikte bu yerleri işletir veya kiraya verebilir.